Naciśnij Enter, żeby zobaczyć wyniki wyszukiwania

Przyjmuję następujące leki – czyli co optometrysta powinien wiedzieć o okulistycznych skutkach leków stosowanych ogólnoustrojowo

W związku z dyskusją, która wywiązała się po publikacji ostatniego artykułu, chcielibyśmy zwrócić uwagę na pewien fakt: optometrysta i okulista jako zawody współistniejące oraz współpracujące, nie powinni się wzajemnie zwalczać. Poszerzanie wiedzy optometrystów o aspekty wykraczające poza granice standardowej optometrii nie rodzą potencjalnych konkurentów dla okulistów.
Okulista zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób układu wzrokowego, optometrysta z kolei diagnozuje wady wzroku. W Polsce optometrysta nie posiadania uprawnień do przepisywania środków farmakologicznych, chyba że są to środki ogólnodostępne w aptece, których zalecenie ma np. na celu poprawę parametrów filmu łzowego.
Mimo wszystko nasz ostatni artykuł na temat farmakologii spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego kontynuując temat, w dzisiejszym wpisie przypomnimy Wam o lekach stosowanych ogólnoustrojowo, które mogą wywoływać zaburzenia prawidłowego funkcjonowania układu wzrokowego.

Z pewnością każdy doświadczony optometrysta doskonale wie, że pierwszym etapem badania wzroku jest dokładnie przeprowadzony wywiad, w którym należy zapytać nie tylko o zaburzenia widzenia pacjenta, ale także o tryb pracy, problemy wzrokowe w rodzinie, występujące choroby ogólnoustrojowe, ale również o przyjmowane leki.

1000x550

Wiele substancji stosowanych przez chorych może w początkowej fazie leczenia wywoływać działania niepożądane lub negatywne okulistyczne skutki po długotrwałym zażywaniu. W przygotowanym poniżej zestawieniu wyszczególniliśmy szereg substancji, które powinny zwrócić uwagę specjalisty.


leki_powikładnia_foropter_pl

W sytuacji, gdy podczas badania zajdzie podejrzenie, że pacjent może odczuwać skutki uboczne stosowania powyższych leków, każdy optometrysta zobowiązany jest skierować pacjenta na konsultację okulistyczną w celu dokładnego zweryfikowania jego stanu zdrowia.
Nigdy nie należy sugerować pacjentowi przerwania terapii, gdyż może to zagrażać jego zdrowiu lub życiu. Decyzję o przerwaniu lub zmianie terapii może podjąć wyłącznie lekarz prowadzący we współpracy z okulistą.

Źródło:

① Cynthia A. Bradfort, Okulistyka, Urban &Partner
② Janiec Waldemar, Kompendium farmakologii Wydanie II, Wydawnictwo Lekarskie PZWL
③ drugs.com

Źródła grafiki:
webmd.com [dostęp: 15.03.2017],
diabeticconnect.com [dostęp: 15.03.2017].

Komentarze

foropter.pl

"Primum non nocere" w okulistyce i optometrii powinno być rozumiane jako motywacja do ciągłego pogłębiania wiedzy oraz maksymalizowania efektu synergii we współpracy pomiędzy wszystkimi specjalistami zajmującymi się układem wzrokowym.

http://foropter.pl