Naciśnij Enter, żeby zobaczyć wyniki wyszukiwania

Rzut oka #7: Badanie źrenic

Studenci uczący się technik oraz procedur badania wzroku zderzają się z rzeczywistością, w której muszą przenieść teorię przeczytaną w podręcznikach na żywy organizm. W tym momencie często pojawia się problem, a stres połączony z „nieznanym” i ciekawością może płatać figle.

Dzisiaj w serii Rzut oka przedstawimy filmy ze wskazówkami pomocnymi w przeprowadzeniu prawidłowego badania źrenic pacjenta.

reakcja_zrenic_na_swiatlo_foropter_pl

Przydatne informacje
  1. Źrenice powinno się badać podczas, gdy pacjent fiksuje na obiekt znajdujący się w dali (obserwacja obiektu znajdującego się w bliży jest równoznaczna z ruchem nastawczym).
  2. Źrenice uznawane za prawidłowe są okrągłe, symetryczne, o równej średnicy (różnica w wielkości mniejsza od 1 mm jest uznawana za normę).
  3. Średnica uznawana za prawidłową u pacjenta przebywającego w słabym oświetleniu mieści się w przedziale od 5 do 8 mm. Co do zasady, średnicę równą 3 mm uznaje się za nieprawidłową.
  4. Niewielkie rozszerzenie źrenic u pacjenta przebywającego w słabym oświetleniu może sugerować nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu współczulnego, np. syndrom Hornera.
  5. Niewielkie zwężenie źrenic u pacjenta przebywającego w intensywnym oświetleniu może świadczyć o nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu przywspółczulnego, np. pourazowe rozszerzenie źrenic.

Najważniejsza jest cierpliwość i umiejętność obserwacji. Pamiętajcie, praktyka czyni mistrza!

Źródła:
Cynthia A. Bradford, Okulistyka, Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2006.

Źródła grafiki:
philschatz.com [dostęp: 28.07.2015],
imgur.com [dostęp: 28.07.2015].

Komentarze

foropter.pl

"Primum non nocere" w okulistyce i optometrii powinno być rozumiane jako motywacja do ciągłego pogłębiania wiedzy oraz maksymalizowania efektu synergii we współpracy pomiędzy wszystkimi specjalistami zajmującymi się układem wzrokowym.

http://foropter.pl