Naciśnij Enter, żeby zobaczyć wyniki wyszukiwania

Coraz bliżej do futurystycznego przeszczepu gałki ocznej

Medycyna cały czas się rozwija. Można dokonać przeszczepów wielu organów. Pacjenci otrzymują nowe serca, wątroby, nerki, poparzeni mają możliwość skorzystania z przeszczepów skóry.
Czy zastanawialiście się kiedyś, czy przeszczep gałki ocznej kiedykolwiek będzie możliwy? Okazuje się, że to wyzwanie zostało już podjęte przez zespół naukowców z Pittsburgha, Bostonu i San Diego, a dzięki grantowi w wysokości 1 miliona dolarów badania mogą nabrać większego tempa.

Głównym problemem transplantologii, również w przypadku gałki ocznej, jest odrzucenie przeszczepu. Dawcy i biorcy muszą być dobierani z niezwykłą starannością i uwagą, aby zminimalizować ryzyko możliwego dożywotniego przyjmowania immunosupresantów po przeszczepie. Kolejnym utrudnieniem jest dokładne połączenie naczyń krwionośnych w celu zapewnienia odpowiedniej ilości krwi dopływającej do przeszczepianego organu.
Obecnie powszechnie dostępnymi przeszczepami związanymi bezpośrednio z okiem są przeszczepy rogówki oraz implanty soczewki. Możliwość przeszczepu całej gałki ocznej była dotychczas traktowana jak element powieści science-fiction, jednakże teraz zaczyna być brana pod uwagę jako nadzieja dla pacjentów po urazach gałki ocznej, urazach głowy oraz dotkniętych chorobami prowadzącymi do całkowitej i częściowej utraty wzroku.

Przeszczep gałki ocznej

Z jakimi problemami muszą poradzić sobie naukowcy?

Przy rozważaniu możliwej transplantacji gałki ocznej czas odgrywa kluczową rolę. Komórki siatkówki bardzo szybko obumierają, dlatego czas od pobrania do przeszczepu musi być możliwie najkrótszy. Ponadto, gałka oczna wykonuje niezwykle precyzyjne, szybkie ruchy, dlatego przy przeszczepie trzeba zadbać o dokładność połączeń z otaczającymi ją mięśniami. Jednakże największym wyzwaniem jest połączenie nerwu wzrokowego oraz potrzeba jego regeneracji. Właśnie na tym będą skupiały się nowe badania-na sprawdzeniu czy jest możliwe wywołanie odbudowy nerwów po przeszczepie.

Należy pamiętać, że mimo iż przeszczep gałki ocznej nie jest jeszcze możliwy, nie znaczy to, że oczy nie są wartościowe… wartościowe z punktu widzenia transplantologii.

Szczegółowe dane dotyczące ośrodków zajmujących się transplantologią można uzyskać na poltransplant.org.

Źródła:
webmd.com [dostęp: 24.03.2015],
care2.com [dostęp: 24.03.2015].

Źródła grafiki:
deviantart.net [dostęp: 24.03.2015],
news.sciencemag.org [dostęp: 24.03.2015].

Komentarze

foropter.pl

"Primum non nocere" w okulistyce i optometrii powinno być rozumiane jako motywacja do ciągłego pogłębiania wiedzy oraz maksymalizowania efektu synergii we współpracy pomiędzy wszystkimi specjalistami zajmującymi się układem wzrokowym.

http://foropter.pl