Naciśnij Enter, żeby zobaczyć wyniki wyszukiwania

Światło niebieskie i życie człowieka

Wcześniej wspominałam o badaniach dotyczących biologicznego wpływu światła niebieskiego (HEV) na zachowania człowieka  oraz układ wzrokowy. Nie trzeba było długo czekać i już mamy konkretne informacje.
Naukowcy z Uniwersytetu w Pennsylvanii (the University of Pennsylvania School of Medicine) sprawdzali odpowiedź ludzkiego oka na światło niebieskie.  Ich praca dotyczyła melanopsyny oraz reakcji źrenic na światło. Melanopsyna jest białkiem światłoczułym, które między innymi ustanawia rytm okołodobowy. W ramach przypomnienia, poniżej umieszczam grafikę przedstawiającą budowę siatkówki (czytają nas również studenci;)).

retina

Naukowcy badali odpowiedź źrenicy na stymulację melanopsyny i czopków s. Odkryto, że melanopsyna oraz czopki s mają przeciwne efekty i całkowicie kontrolują reakcję źrenicy na światło niebieskie.

„Wyzwaniem w badaniu melanopsyny jest to, że jest tak samo wrażliwa na świało niebiekie (…) jak czopki s” – mówi Manuel Spitschan, magistrant z psychologii na Uniwersytecie w Pennsylvanii.

„Poprzednie badania na oku ludzkim nie traktowały osobno o czopkach s oraz melanopsynie ponieważ światło niebieskie stymuluje oba rodzaje komórek, więc nie wiedzieliśmy czy reakcja źrenicy była w wyniku stymulacji jednej czy obu komórek”.

Aby poradzić sobie z tym problemem zespół z Pennsylvanii wynalazł specjalną klasę bodźców wzrokowych – wyprodukowali wiązkę światła, która stymuluje melanopsynę, ale jest niewidoczna dla czopków s oraz drugą, która stymuluje czopki s, ale jest niewidoczna dla melanopsyny. Wiązki zostały wyprodukowane przez urządzenie, które może kształtować oraz emitować komputerowo zaprogramowane rozszczepione wiązki światła.
Naukowcy przebadali grupę 16 osób oraz nagrali reakcje ich źrenic. Wiązka, która stymulowała melanopsynę powodowała powolne zwężenie źrenicy. Ku zaskoczeniu zespołu badawczego, odkryto również, że stymulacja czopków s powodowała powiększenie źrenicy.  W efekcie kiedy czopki S złapały więcej światła, źrenica się powiększyła – odmiennie, do reakcji, którą uważa się za naturalną odpowiedź źrenicy na światło.

Jaki ma to wpływ na życie człowieka?

Neurolodzy behawioralni twierdzą, że melanopsyna ma wpływa na życie człowieka w określony sposób:

  • zbyt duża stymulacja produkcji melanopsyny produkuje uczucie bólu, podrażnienia przy jasnym świetle,
  • zbyt mała stymulacja natomiast może powodować skłonność do depresji.

Patent z alternatywną metodą izolacji fotoreceptorów został zgłoszony przez Uniwersytet w Pennsylvanii z uwzględnieniem Spitschana, Aguirre’a oraz Brainarda jako wynalazców.  Grupa założyła również spółkę przy inkubatorze uniwersyteckim (the Penn UpStart)  celem przyszłej komercjalizacji wynalazku.
Nic dodać, nic ująć. Jest to kolejny powód, dla którego warto zachęcić swoich pacjentów do badań kontrolnych oraz wzmożonej ochrony dla układu wzrokowego, szczególnie w przypadku osób narażonych na przedłużoną pracę z bliskich odległości przy urządzeniach elektronicznych.

 

Źródło: www.sciencedaily.com [dostęp: 08.11.2014]

Źródła grafiki:
① i.telegraph.co.uk
② upload.wikimedia.org.

 

 

Komentarze

foropter.pl

"Primum non nocere" w okulistyce i optometrii powinno być rozumiane jako motywacja do ciągłego pogłębiania wiedzy oraz maksymalizowania efektu synergii we współpracy pomiędzy wszystkimi specjalistami zajmującymi się układem wzrokowym.

http://foropter.pl